เทศบาลตำบลป่าแมต “ปรับปรุงภูมิทัศน์” ภายในชุมชน ตามโครงการ”น่าบ้านน่ามอง” ยิ่งขึ้น

2

นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต ได้มอบหมายให้กองช่างฯ ตัดกิ่งไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งไม้ยื่นออกไปยังบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง และเป็นการหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างเสาไฟฟ้า หลังคา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนเขตตำบลป่าแมต ให้มีความน่ามองมากยิ่งขึ้น

นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลป่าแมต โดยฝ่ายบริหารฯ ได้มอบหมายให้กองช่างฯ ได้ตัดกิ่งไม้ ในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งไม้ยื่นออกไปยังบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง และเป็นการหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวาง อย่างเช่น เสาไฟฟ้า หลังคา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนเขตตำบลป่าแมต ให้มีความน่ามองมากยิ่งขึ้น ตามโครงการ”น่าบ้านน่ามอง”

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here