เทศบาลตำบลบ้านถิ่น ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านถิ่น “ตระหนัก” จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ให้ความรู้ความเข้าใจและเฝ้าระวังการเกิดปัญหายาเสพติด

1

ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พันตำรวจโทธงชัย เนื่องพืช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่นเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเฝ้าระวังการเกิดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น ดำเนินการโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านถิ่น ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถิ่น มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  และเด็กกลุ่มเสี่ยง จากโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการครั้งนี้จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ สำหรับวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here