เทศบาลตำบลท่าช้างจังหวัดนครนายกจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย(มีคลิป)

39

นายปิยะวัฒน์ บุญวิบูลวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  โดยมีผู้สูงอายุกว่า 200 คนเข้าร่วมโครงการ การจัดทำโครงการนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตในการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องภิ่นให้ดำรงสืบต่อไป

เทศบาลตำบลท่าช้างจังหวัดนครนายกจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย(มีคลิป) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ภาพข่าว สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here