เทศบาลตำบลทุ่งคอกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19(สุพรรณบุรี)

5

ที่สุพรรณบุรี นายธานี ฉัตรนภารัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ กีรติดำเกิงสกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมบัติ รู้รอบ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ได้จัดกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แบบละอองฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งคอก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทุ่งคอก ได้ระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้เกิดโรคติดเชื้อ COVID-19 บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งคอก ท่ารถเมล์ ตลาดโต้รุ่ง  ตลาดนัดรวมถึงบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งฉีดบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียงและทางสาธารณะ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19พร้อมทั้งติดตั้งจุดล้างมือในตลาดสด และได้ตั้งเจลแอลกอฮอล์ ตามจุดต่างเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการประชาชน ได้สามารถทำความสะอาดมือได้บ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ประกอบกับให้ความรู้และคำแนะนำวิธีปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี

มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง ไพรัช ภมรพล โสภณ สว่างศรี นิกร สิงห์พิมาตร ดนัยภพ สังข์สุวรรณ / สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here