เทศบาลตำบลช่อแฮ “ร่วมพัฒนา” คุณภาพและยกระดับการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร

0

ณ ห้องประชุมธรรมโกศัย ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ โดย นายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ได้เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการ ตามที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ คือ เทศบลตำบลช่อแฮ ชมรมผู้ประกอบการ้านอาหารและแผงลอย ร่วมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร

โดยมีการประเมินรับรองมาตรฐาน ในปี 2565 ไปแล้วนั้น ซึ่งมีสถานประกอบการด้านอาหารที่ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste Plus) ร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลช่อแฮ  ผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด ดีมากจำนวน 4 ได้แก่  1.ร้านกนิษฐารีสอร์ท 2. ร้านฮ่อมแม่ก๋อน  3.ร้านม่อนกล่ำ 4.ร้านอาหารบ้านม่อนนกยูง และ ตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market) คือ ตลาดนัดวัดธรรมเมือง เข้ารับเกียรติบัตร และป้าย CFGT

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here