เทศบาลตำบลช่อแฮ จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทาง นายอดุลย์  ไหลทุ่ง ได้มอบหมายให้ นายศิริพงค์  วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางภคพร  สดสวย รองนายกเทศมนตรี นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัด นายม้วน สูงศักดิ์ รองประธานสภา สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ  ซึ่งมี นางนารี หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการ และคณะครูนักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้ด้วย

นายศิริพงค์  วงศ์แสน กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และเทศบาลตำบลช่อแฮ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก-เยาวชน ได้รับความรู้ ในการป้องกัน และทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งร่วมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเด็ก-เยาวชนให้มีภาวะความเป็นผู้นำและฝึกฝนการทำงานร่วมกัน และการดำเนินโครงการในครั้งนี้

และได้รับความร่วมมือจาก นางนารี  หลายกิจพานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ ที่ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดฯ และให้การสนับสนุนคณะอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นำน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่เข้าร่วมโครงการฯ และขอขอบคุณทีมคณะวิทยากร ร.ต.ท.เดชา  เหมืองจา รอง สว.(ป) สภ.พระธาตุช่อแฮ และ ร.ต.ต.ทองชู  ปัทมภรณ์พงศ์ รอง สว.(ป) สภ.เมืองแพร่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here