เทศบาลชนแดนจัดโครงการ “ร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน”

67

ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปรัชญา  ประเสริฐผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดนประธานF8i’dkiติดตามการดำเนินงานโครงการ”ร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” พร้อมด้วยนายภิรมย์ ทุมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดน      พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนแดน

นายศุวิเชษฐ  ยี่ภู่ศรี   ปลัดเทศบาลตำบลชนแดนนางมะลิ   นาคคล้าย   ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลนายสุรชาติ   เมืองเป้   ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสิทธชัย วิชัยธนพัฒน์  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างน.ส.พรรณา  เอมอู่สิน   ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางฐานิต  สิงห์เวียงผู้อำนวยการกองการศึกษา

น.ส.วาสนา  เทียมศร หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์น.ส.ศิรินันท์  สิมะดำรง   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ระดับชำนาญการน.ส.พรพิมล  คุ้มเขตร    ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่เทศบาล อ.ส.ม.เทศบาล และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชนแดนตามที่ โครงการ”เทศบาลร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน”จัดฉีดวัคซีนทางเลือกตามความสมัครใจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชนและผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่เทศบาลตำบลชนแดนเข็มที่ 2 จำนวน 500 ราย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ผู้ที่มารับการฉีดวันนี้ ได้ฉีดเข็มที่1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564  ส่วนเวลา 13.00 น. วันนี้จะไปดำเนินการฉีดเข็มที่ 2 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการไม่สามารถมารถมารับการฉีดที่ศูนย์บริการได้ที่บ้านเรือนจำนวนอีก 15 ราย 

โดย นายปรัชญา  ประเสริฐผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดน เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าผู้ที่ไม่สามารถมาฉีดเข็มที่ 1 ได้ทางเทศบาลยังได้จัดฉีดเก็บตกให้กับผู้ที่ไม่สามารถมาในวันนี้อีกทางหนึ่งของเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564ไปแล้วนั้น จะครบกำหนดในวนที่ 18 ตุลาคม 2564อีกต่อไป จำนวน 19 รายจึงขอให้ผู้ที่ฉีดเข็มสองเตรียมตัวมาฉีดในวันเวลาดังกล่าวและทางเทศบาลจะเก็บยาไว้ที่โรงพยาบาลชนแดนได้ดำเนินประสานฉีดกับผู้ตกหล่นอีกต่อไปส่วนตลาดนัดวันจันทร์และวันพุธ ยังไม่อนุญาตเปิดให้จำหน่ายสินค้าทุกชนิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก่อนที่สถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลจะเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ภาพ-ข่าว อุดมศักดิ์  เหล็กคำ/ น.ส.หัสยา  ชมพู จ.เพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here