เทศกาลอิ่มบุญ สุขใจ คลองท่อม กระบี่ สร้างรายได้ในท้องถิ่น

3

ศาลเจ้าจ้อซู่ก๋ง ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ร่วมกับ ประธานกินเจ ศาลเจ้าจ้อซู่ก๋ง ได้ร่วมจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28กันยายน-8 ตุลาคม2562 ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สืบทอดและจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 นับตามปฏิทินจีน โดยชาวจีนจะปวารนาตนงดอาหารที่มีเนื้อสัตว์ พร้อมทั้งถือศีลไหว้พระทำบุญ ทำทาน เพื่อเป็นการชำระทั้งร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการสร้างบุญเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ดังคำกล่าวที่ว่า กินเจหนึ่งมื้อ หมื่นชีวิตรอด การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีถือศีลกินเจเดือน 9 ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานให้ประชาชนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจ สร้างบุญเสริมบารมีแก่ชีวิต อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้ในท้องถิ่น ด้านนายกฤตภาส วรภาสลาภิน ประธานกินเจศาลเจ้าจ้อซู่ก๋ง กล่าวว่า สำหรับสถานที่ใช้จัดงานครั้งนี้ ทางด้านเทศบาลคลองท่อมใต้ให้งบสนับสนุนเทศบาลทุกๆปี และผู้สนับสนุนจากภาคประชาชนในการจัดงาน และสถานที่สำหรับผู้เข้าร่วมทานอาหารเจ โดยแบ่งเป็น 2 แบบ ในการเข้าร่วมในการร่วมสมทบบุญ ตั้งแต่ 400 -600 บาท หรือจะร่วมทำบุญมากหรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่กำลังศรัทธา ซึ่งจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างครบถ้วน โดยเรื่องของอาหารที่ได้ขอความร่วมมือกับผู้จำหน่ายอาหารให้ดูแลเรื่องของความสะอาด อร่อย ถูกสุขลักษณะ ทั้ง3 มื้อจนตลอดทั้งเทศกาลครั้งนี้  

ข้อมูลข่าว / ภาพ มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here