เทคโนโลยีนำหน้า อยู่ที่คนจะตามทันไหม โดยเฉพาะหน่วยบริการประชาชนอย่างกรมชลประทานนะ จะบอกให้ ชัยนาท ?

3

เทคโนโลยีนำหน้าเราไปแล้ว คราวนี้ก็อยู่ที่คนจะตามทันไหม โดยเฉพาะหน่วยบริการประชาชนอย่างกรมชลประทานนะ จะบอกให้ ชัยนาท ?

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here