เทคนิคสกลฯ เปิดศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศ

9

ที่โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.ต่างๆในพื้นที่ เช่น รพศ.สกลนคร โรงพยาบาลประจำอำเภอ ทั้ง 18  แห่ง รพ.สนาม และ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  โดยเตียงที่นำมาซ่อมเป็นเตียงเก่าชำรุด บางเตียงใช้มานานถึง 30-40 ปี สามารถนำมาซ่อมให้กลับไปใช้ได้เหมือนของใหม่

โดน นายสถิต สำราญสุข ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระรอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และสังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น จึงมีผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว ทำให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ มีความต้องการเตียงผู้ป่วยจำนวนมาก อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายให้ผู้ป่วยโควิดกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนา เพื่อลดปริมาณจำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่เมืองหลวง โรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จึงประสบปัญหาต่อการขาดแคลนเตียงผู้ป่วย ที่จะใช้งานในโรงพยาบาล ประกอบกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น วันละกว่า 100 ราย  จึงต้องมีการสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง 18 อำเภอ

ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางสาธารณสุข ของบุคลากรทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่  พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับการ จึงจัดตั้งศูนย์ซ่อม สร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงผู้ป่วยเก่าที่ชำรุด เพื่อใช้ในโรงพยาบาลและ รพ.สนาม ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ซ่อมสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัยโควิด-19 โดยได้นำคณะครูและนักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ มาให้บริการในการซ่อมบำรุง เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสาขางานยานยนต์ไฟฟ้าสร้างรถยนต์ไฟฟ้าขนย้ายผู้ป่วย ,สาขางานเทคนิคโลหะให้บริการซ่อมบำรุงเตียงผู้ป่วยเก่าที่ชำรุด ,สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สร้างหุ่นยนต์ส่งอาหารและยาเวชภัณฑ์ โดยพัฒนาขึ้นมาจากรถเข็นยาของ รพ.ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการนำเวชภัณฑ์และอาหารไปให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อ หุ่นยนต์นี้ได้มีระบบการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom Meeting ผ่านหน้าจอที่ติดตั้งไว้ในหุ่นยนต์ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม  

ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร กล่าวว่า ตนจบมาจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จึงผูกพันกับที่นี่ ได้มาเห็นครูอาจารย์และน้องๆนักศึกษา มีจิตอาสาเช่นนี้ก็รู้สึกภูมิใจ เพราะจะได้ทำบุญร่วมกัน โควิด 19 รอบแรกประเทศไทยอยู่อันดับที่ 100 กว่า เพราะมีผู้ติดเชื้อน้อย แต่โควิดรอบนี้เป็นเรื่องที่หนักมา เพราะในประเทศมีผู้ติดเชื้อวันละ 10,000 ราย ในขณะที่สกลนคร ก็ติดเชื้อหลักกว่า 100 ราย

เทคนิคสกลฯ เปิดศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ดังนั้น ต้องช่วยกัน เช่น อบจ.ก็จัดรถไปรับผู้ป่วยที่กรุงเทพกลับมาบ้าน พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ไปหาเงินมาสู่ครอบครัว ดังนั้น เราจะทิ้งพวกเขาไม่ได้ ก็ไปรับกลับมาแล้วกว่า 400 คน กระจายอยู่ตาม รพ.สนาม ตามอำเภอต่างๆ ในวันนี้ ตนก็ได้มอบเงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อทแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้ง 20,000 บาท บริษัทเอเชียชไนเดอร์ ประเทศไทย จำกัด 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางสาธารณสุขของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ การมีจิตอาสาของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วย

เทคนิคสกลฯ เปิดศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ผู้ที่มีจิตศรัทธาจะร่วมสนับสนุนสมทบทุน สามารถสมทบทุนได้ที่บัญชีเลขที่ 660-7-91720-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสกลนคร ชื่อบัญชี “กองทุนศูนย์ซ่อมสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัยโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร”

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า สกลนคร 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here