เตรียมพร้อม !!! “นายกจิ๋ม” จงกลณี อินทรสมใจ นำทีมลุยขุดลอกลำเหมือง ลำน้ำแม่มาน เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังและล้นตลิ่ง

10

เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่  นำโดย “นายกจิ๋ม” นางจงกลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สป) , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ,เจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลตำบลสูงเม่น ทำการขุดลอกลำเหมือง ลำน้ำแม่มานผ่านหมู่ 1 เทศบาลตำบลสูงเม่น 

ทั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ให้มีการเตรียมความพร้อมห*ในเรื่องรับมือน้ำไหลบ่าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร จึงให้ทุกพื้นที่มีการลอกรื้อทางระบายน้ำ ลำห้วย คลองต่างๆเพื่อเป็นการเตรียมรับมือฤดูน้ำหลากฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงนี้ ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาช่วงฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมล้นตลิ่ง สร้างผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here