เตรียมความพร้อมในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ให้ความรู้ตัวแทนอำเภอต่าง ๆ(สระบุรี)

1

นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  โดยจัดกิจกรรมสอนความรู้แนวป้องกันต้านโควิด 19 แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากอำเภอต่าง ๆ  13 อำเภอในจังหวัดสระบุรี   โดยมีการเข้ารับความรู้การฝึกวิชาชีพการตัดเย็บหน้ากากอนามัยสำหรับพระภิกษุสงฆ์ หน้ากากสำหรับบุคคลทั่วไป ถึง วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนตามหลักสุขอนามัย ฝึกการทำเจลล้างมือ โดยการจัดครั้งนี้ได้ดำเนินการตามแนวทางป้องกันสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด กิจกรรมได้ แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ในจำนวนที่เหมาะสมและหมุนเวียนเข้าเรียนรู้ที่ละฐาน ซึ่งในวันนี้ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตและบริษัทไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด ได้มอบแอลกอฮอล์ให้กับทุกอำเภอ จำนวน 5,000 ลิตร เพื่อนำไปจัดทำเจลทำความสะอาด แก่ประชาชน โดยผู้ผ่านการฝึกจะนำไปขยายผลยังกลุ่มในพื้นที่ ต่อไป

ภาพ-ข่าว สมพงษ์ ปานรุ่ง สระบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here