เด้งฟ้าผ่า ! อธิบดีกรมการปกครอง สะบัดปากกาเซ็นคำสั่งย้าย ณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอรามัน จ.ยะลา ให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง

122

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

 จึงให้ นายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ ตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

ทั้งนี้ ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา ได้มีการตั้งข้อสงสัย และร้องเรียนมาหลายครั้ง นับตั้งแต่เรื่องอาหารของผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม และประเด็นเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here