เด่นเจาะลึก ’26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก’ โดย พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์

3

สัมภาษณ์สด

คุณนิยม เติมศรีสุข
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คุณกนกพงศ์ อนุรักษ์จรรยง หรือ แม็ก ชวนชื่น
ดาราตลก

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)

https://www.facebook.com/106familynews/videos/1122039151334073/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here