เด่นเจาะลึก ‘ส่องเกม : การเมืองไทย’ โดย พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์

32

สัมภาษณ์สดกับ

สาธิต ปิตุเตชะ
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส
คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

จุลภาส (ทอม) เครือโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจระหว่างประเทศ

https://www.facebook.com/106familynews/videos/397205730918405/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here