เด่นเจาะลึก ‘ วิเคราะห์ โฉม ครม.ชุดใหม่ กับ นโยบายเร่งด่วน ‘ โดย พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์

4

สัมภาษณ์สด

คุณกลินท์ สารสิน
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณวิโรจน์ ณ ระนอง
ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย
อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

https://www.facebook.com/106familynews/videos/2218065131837807/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here