เด่นเจาะลึก วิกฤติ ‘แม่น้ำโขง’ ลดต่ำสุดในรอบ 10 ปี! ดำเนินรายการโดย พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์

7

สัมภาษณ์สด

ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

คุณสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา
ผู้ประสานงานเครือข่ายแม่น้ำโขงภาคเหนือ และนายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

https://www.facebook.com/106familynews/videos/498440394237699/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here