เด่นเจาะลึก ‘ทางออก TAXI-GRAB ?’ โดย พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์

10

สัมภาษณ์สด

คุณวรพล แกมขุนทด
นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่

คุณธนานนท์ ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้เคยขับ Grab

คุณณัฐวรรธน์ กิจสมบูรณ์ หรือ หมู The Voice
นักร้อง / นักดนตรี

https://www.facebook.com/106familynews/videos/441616766619033/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here