เด่นเจาะลึก ‘ จ่อหาข้อสรุป แต่งกาย ส.ส. เข้าสภา ‘ โดย พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์

3

สัมภาษณ์สด

ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
อดีตสมาชิกวุฒิสภา/ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส
คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

https://www.facebook.com/106familynews/videos/2365742383668447/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here