เด่นเจาะลึก กับ ‘เครื่องปั่นไฟลุงชื่น ออเดอร์ทะลุล้าน จริงหรือ?’ โดย พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์

19

สัมภาษณ์สด

ลุงชื่น ฝันเมฆ
ผู้คิดค้นเครื่องปั่นไฟด้วยมือ

คุณดุสิต สุขสวัสดิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

https://www.facebook.com/106familynews/videos/1084696421740778/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here