เด่นเจาะลึก กับ ปัญหาอาหารกลางวันเด็ก ‘แกงจืดโหรงเหรง’ ดำเนินรายการโดย พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์

3

สัมภาษณ์สด

คุณครรชิต มนูญผล
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

คุณหนึ่ง (นามสมมติ)
ตำแหน่ง : ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง

คุณสง่า ดามาพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

https://www.facebook.com/106familynews/videos/452805872118901/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here