เดลิเวอรี่ ทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 3 นำจิตอาสา เดินเครื่องขบวน รถพุ่มพวง ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

20

กองพลพัฒนาที่ 3 เปิดขบวน รถพุ่มพวง ลงพื้นที่แจกมอบผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการ “ทหารพันธุ์ดี”  เกษตรเขาฟ้า ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากการที่ไม่มีรายได้ในช่วงที่ต้องถูกกักตัวในพื้นที่ อำเภอวังทอง, อำเภอนครไทย และ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

มะม่วงน้ำดอกไม้จำนวน 300 กิโลกรัม จากประชาชนที่ไม่สามารถนำออกไปจำหน่ายได้ พร้อมกันนี้ได้ประสานความร่วมมือกับ ผู้นำท้องถิ่น ,อาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสา ลงพื้นที่ติดตามอาการผู้ที่เฝ้าระวัง ,เยี่ยมเยียน ,ให้กำลังใจ และเชิญชวนให้ฉีดยาป้องกันโควิดไปในคราวเดียวกัน นอกจากนั้นยังได้ ประชาสัมพันธ์สอบถามความต้องการในการปลูกผักไว้รับประทานที่บ้านแบบพึ่งพาตนเอง

ตามโครงการ “เดลิเวอรี่ ทหารพันธุ์ดี ช่วยสร้างตู้กับข้าวข้างบ้านให้ประชาชน” ทั้งนี้หน่วยจะส่งทหารพันธุ์ดี พร้อมอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์พืชสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here