เชียงใหม่ ในหลวง พระราชทานผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ

2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง อัญเชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ มาถวายแด่พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่  เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 74 ปี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการและพุทธศาสนานิกชน เข้าร่วมพิธี

พระธรรมเสนาบดี มีนามเดิมว่า ธงชัย สุวรรณเรืองศรี เกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2492 ที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อุปสมบท เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2512 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เป็นนักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 7 ประโยค และได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนาบดี ศรีศาสนกิจโกศล วิมลธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จากนั้นในช่วงบ่าย พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ยังได้เดินทางไปยังวัดพระดอยสะเก็ด พระอารามหลวง  เพื่ออัญเชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยสะเก็ด พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีพร้อมกันนี้ ยังได้เดินทางต่อไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่ออัญเชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here