เชียงใหม่ เชิญ่ร่วมทอดกฐินสร้างอุโบสถหลังแรกวัดปางมะกง

2

พระครูเกษมจริยานุกูล หรือชาวบ้านเรียกครูบาโลงศพ  เจ้าคณะตำบลปิงโค้งและเจ้าอาวาสวัดปางมะกง ที่ ดำเนินจัดสร้างโลงศพบริจาคให้กับศพไร้ญาติ ขาดมิตร หรือ ผู้ที่เสียชีวิตที่มีฐานนะยากจนในตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มานาน หลายปี  เจริญพรว่า ในตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  มีวัดจำนวน 13 วัด ขณะนี้ยังไม่มีอุโบสถเพื่อทำสังฆกรรมสักวัด จึงสร้างความยากลำบากมาก ให้พระสงฆ์ในตำบลปิงโค้ง เป็นอย่างมาก เวลามีการอุปสมบทพระ สวดกฐิน ฟังพระปาฏิโมกข์ว กิจของสงฆ์ตามพระวินัยที่จะต้องทำในอุโบสกเท่านั้น ซึ่งทุกวันนี้พระสงฆ์จะต้อนเดินทางออกไปขอใช้อุโบสถวัดในตัวอำเภอเชียงดาวแทน ทั้งพระสงฆ์และญาติโยม จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะบวชลูกหลาน บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ หรือบุพการี เป็นการต่ออายุพระศาสนาแล้ว ซึ่งการบวชพระนั้นมีอานิสงส์ต่อตัวผู้บวชเองด้วย

สังฆกรรม แปลว่า กรรมอันสงฆ์พึงทำ หมายถึงกิจกรรมทางพระวินัยที่ภิกษุจำนวน 4 รูปขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นสงฆ์จะพึงร่วมกันทำเป็นสังฆสามัคคี ในการทำสงฆ์จะต้องพร้อมเพรียงกันทำ ต้องทำในเขตสีมาที่เรียกว่าอุโบสถหรือโบสถ์ ต้องนั่งให้ได้หัตถบาทอยู่ในที่ประชุมตลอดเวลาที่ทำ “ด้วยเหตุนี้ทางเจ้าคณะตำบลปิงโค้ง  พร้อมคณะสงฆ์ตำบลปิงโค้ง จึงอยากมีอุโบสถไว้ประจำตำบลสักวัด เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยวัดที่มีในตำบลปิงโค้ง จำนวน 13 วัดเห็นตรงกันว่าควรสร้างอุโบสถไว้ที่วัดปางมะกงเพื่อเป็นศูนย์กลางของคณะสงฆ์ในตำบลปิงโค้ง ซึ่งการสร้างอุโบสถจะต้องสร้างในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ถึงจะขอพระราชทานวิสูงคามสีมา ผูกฟัทธสมาฟังลูกนิมิตได้”

ดันนั้นจึงทางวัด พร้อมคณะกรรมการวัด ได้กำหนดจัดทำบุญทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อหาทุนทรัพย์ในการสร้างอุโบสถหลังแรก แบบล้านนา ของตำบลปิงโค้ง โดยมีการเตรียมวางศิลาฤกษ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 12   พฤศจิกายน   2566 เวลา 09.39 น. 

ทางวัดจึงขอเจริญพรบอกบุญมายังศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตมตตาทุกท่านได้ร่วมสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ ตามจิตศรัทธา  สำหรับอุโบสถ ที่จะสร้างขี้น ต้องใช้ งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหลัง 4,500,000 บาท  ขณะนี้ทางวัดยังขาดประธานอุปถัมภ์ในการทอดถวายสร้างอุโบสถหลังแรกของตำบลปิงโค้ง  จึงเชิญชวนญาติโยมร่วมทำบุญทอดกฐินเดินทางมาที่วัดปางมะกง หรือ ผ่านทางธนาคารออมสิน 020425396544 วัดปางมะกง เพื่อสร้างอุโบสถ  สอบถามได้เฟซบุ๊ก พระครูเกษมจริยานุกูล เขมจารี หรือโทรสอบถาม พระครูเกษมจริยานุกูล หรือชาวบ้านเรียกครูบาโลงศพ  หมายเลข 091-6349473

ขออานิงนส์แห่งความดีที่ทุกท่าน ได้ร่วมกันกระทำในครั้งนี้ดลบันดาลให้ทุกท่านปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัยต่างๆ ประกอบไปด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ ไปตลอดกาลนานเทอญฯ สุดท้ายจึงขอเชิญชวนญาติโยมผู้ใจบุญ มาร่วมกันทำบุญสร้างอุโบสถหลังแรกของวัดปางมะกง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ในที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นี้

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here