เชียงใหม่ “เค.ซี.ไบโอฯ” เอ็มโอยูเกาะเซจู เกาหลี อบรมแรงงานไปทำเกษตรตามฤดูกาล-ประมง 1,500 ราย

6

ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดร.คณิตศร  หอมเย็น  ประธานบริษัท ซี.เค.ไบโอ อินเนเวทีฟ จำกัด  เป็นประธานเปิดอบรมสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางไปทำงานด้านเกษตรกรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี ตามบันทึกข้อตกลง หรือเอ็มโอยู ตามโครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาการเกษตรตามฤดูกาล ระหว่างองค์กรท้องถิ่นขอรัฐบาลเกาหลี กับบริษัทซี.เค.ไบโอ อินโนเวทิฟ จำกัด มี Mr. Kong Hyun Soo (คง ฮอม ซู)  รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ เป็นตัวแทนรัฐบาลท้องถิ่นเกาหลี ร่วมชี้แจง  ดร.กันตพัฒน์  อังกูรวุฒิพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ต่างประเทศ ร่วมสังเกตการณ์  โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 150  ราย

ดร.คณิตศร กล่าวว่า บริษัท ฯ ไม่ได้เป็นบริษัทจัดหางาน แต่ได้ทำเอ็มโอยู กับรัฐบาลท้องถิ่น ไปทำงานที่เกาะเซจู เกาหลี เป็นแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลและแรงงานประมง  จำนวน 1,500 คน โดยอบรมแรงงานรุ่นแรก เพื่อไปทำงานจำนวน 500 คน  และได้อบรม รุ่นที่ 2 เพิ่มอีก 300 คน ตามที่ตลาดแรงงานเกาหลีต้องการ โดยทำวีซ่าทำงานช่วงแรก หรือทด ลองงาน 3 เดือน ก่อนต่อวีซ่าทำงานอีก 8 เดือน รวมเป็น 11 เดือน ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ค่าจ้างเดือนละ1.2 ล้านวอน หรือขั้นต่ำ 47,000 บาท/เดือน และมีสวัสดิการ อาทิ ที่พัก อาหาร ค่าล่วงเวลา (โอที)

การอบรมดังกล่าว มีขั้นตอนก่อนไปทำงาน 4-5 ขั้นตอน ใช้เวลา 2-3 เดือน ก่อนเดินทางไปเกาหลี เพื่อไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้ผ่านอบรมภาษาไปทำงานที่เมืองเซจู ต้องมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ค้ำประกัน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการหลบหนีไปเป็นแรงงานเถื่อน หรือผีน้อย หากมีการหลบหนีไปเป็นผีน้อย ทางบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าประกันแทนผู้หลบหนี รายละ 70,000 บาทแทน “บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบขั้นตอนของเกาหลี และไทย ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการในไทยเพียงรายเดียว ทีสำนักงานที่เชียงใหม่เท่านั้น ไม่มีสาขาในต่างจังหวัด หากไปอบรมที่อื่น บริษัทไม่รับผิดชอบอย่างใด อยากให้เชื่อมั่นว่าบริษัท ดำเนินธรุกิจข้ามชาติและได้รับสิทธิอบรมดังกล่าว ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานด้วย” ดร.คณิตศร กล่าว

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here