เชียงใหม่ อบจ เปิดพื้นที่ขายสินค้าเกษตรหลังได้รับผลกระทบจากโควิดส่งออกไม่ได้

14

ที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชน พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต่างเลือกซื้อมะม่วง พันธุ์จินหวง พันธุ์อาร์ทู และพันธุ์งาช้างแดง ตลอดจนลำไยอบแห้ง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรจอมทอง ได้นำมาวางจำน่ายหลังจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศไม่ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรได้นำผลผลิตไปจำหน่ายที่ตลาดไท แต่สินค้าฯ ถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีลูกค้าเดินตลาดซื้อเลย

ต่อมานายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ  นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ และนายสุเทพ สายทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทราบเรื่องจึงได้ประสานไปยังสหกรณ์การเกษตรจอมทอง เพื่อให้นำพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่ายโดยเปิดตลาดชั่วคราวที่หน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร เป็นการพี่น้องชาวสวนมะม่วงในพื้นที่ อ.จอมทอง อ.ดอยหล่อ ที่ประสบปัญหาด้านการตลาดและราคาตกต่ำนอกจากนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประทานผลไม้คุณภาพระดับส่งออก ในราคาถูกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่สัญจรไปมา แวะอุดหนุน ตลอดทั้งวัน

ด้านนายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกร ที่ลงทุนปลูกพืชไปแล้วไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจาก ประเทศคู่ค้าไม่รับสินค้าจากไทย ทางอบจ.มีพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วน สำหรับจุดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรทาง อบจ.จะเปิดให้เกษตรกรนำสินค้ามาวางจำหน่ายตลอดทั้งปีจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ขณะที่นางสาวปราณี  มีศรี ผู้จัดการเกษตรจอมทอง เปิดเผยว่า สำหรับมะม่วงที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายประกอบด้วย มะม่วง พันธุ์จินหวง พันธุ์อาร์ทู และพันธุ์งาช้างแดง ราคาเพียงกิโลกรัมล่ะ 15 บาท เท่านั้นซึ่งปรกติถ้าส่งออกราคาจะตกกิโลกรัมล่ะ 35-55 บาท โดยนำมาจำหน่ายวันล่ะประมาณ 2 ตัน ซึ่งปีนี้มีมะม่วงที่ตกค้างไม่สามารถจำหน่ายได้นับหมื่นตัน นอกจากนี้ทางสมาชิกกลุ่มยังได้นำพืชผลทางการเกษตรแปรรูปเช่นลำไยอบแห้ง มะม่วงอบแห้งกระเทียมดองและข้าวไรซ์เบอรรี่มาจำหน่ายอีกด้วย

ภาพ-ข่าว วัตร บ้านเมือง จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here