เชียงใหม่ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 จัดชุดครูฝึก Mobile Team เข้า​พื้นที่​ฝึก ศูนย์​ฝึกย่อย

2

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 จัดชุดครูฝึก Mobile Team เข้าพื้นที่ศูนย์ฝึกอำเภอเวียงป่าเป้าของ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โดยกิจกรรมภาคเช้า เป็นการตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึก ทั้ง 3 ชั้นปี ซึ่งได้ แบ่งกลุ่ม รวมแถวเคารพธงชาติ ตรวจสอบยอด และฟังคำชี้แจงประจำวัน , ทำการแบ่งกลุ่มฝึก บุคคลท่ามือเปล่า ท่าอยู่​กับที่ แยกพื้นที่ แต่ละชั้นปี ,พักรับประทานอาหาร แยกพื้นที่ส่วนตัว    

สถานศึกษาวิชาทหาร​ที่ร่วมปฏิบัติได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วว่าไม่มี นักศึกษาวิชาทหาร ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เมื่อเข้าพื้นที่ฝึกผ่านจุดคัดกรองแบ่งการปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 30 นาย เว้นระยะห่างโดยการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตลอดการฝึก ด้วยความเข้มงวด

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here