เชียงใหม่ สมาคมกู้ภัยทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างบ่อเก็บน้ำสำนักสงฆ์

5

ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างบ่อเก็บน้ำ ทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์บ้านปิพอ ตำบลแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยคุณกฤติยาภรณ์ รัศมีศศิประภา นำสมาชิกอาสากู้ภัยเฉพาะกิจเชียงใหม่ สมาคมเม้งลักกิ้วสุกโป่ว นพรัตน์สันป่าตอง สมาคมกู้ภัยป่าซาง ลำพูน และทีมงานอู่ช่างหล้าสันป่าตอง ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมกันนี้ได้มอบถังเก็บน้ำขนาดความจุ 34,000 ลิตร ให้พระสงฆ์และชาวบ้านปิพอ รวม 50 ครัวเรือน ได้ใช้เป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากชาวบ้านไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ โดยชาวบ้านต้องอาศัยน้ำจากลำห้วยในหมู่บ้านใช้อุปโภค บริโภค ซึ่งช่วงฤดูแล้งลำห้วยจะแห้งลงทำให้มีปัญหาขาดแคลนน้ำ

ขณะเดียวกันทางกลุ่มสมาชิกกู้ภัย wfh0yfโครงการต้านภัยหนาว ปันรักปันสุขมอบไออุ่นให้น้องๆ นำ ขนม ของเล่น และเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมามอบให้กับเด็กเล็กในหมู่บ้านรวม 40 คน เนื่องจากในพื้นที่อากาศหนาวจัดบางวันอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาฯ พร้อมกันนี้ได้ลงมือทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านและเด็กๆในหมู่บ้านสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านและกลุ่มจิตอาสาเป็นอย่างมาก สำหรับบ้านปิพอ ตำบลแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อยู่ห่างจากตัว อำเภออมก๋อย ระยะทางกว่า 160 กม. ใช้เวลาเข้าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะค่อนข้างยากจน

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here