เชียงใหม่ ศูนย์การฝึก นศท. มทบ.33 จัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชน หลังเกิดน้ำท่วม

6

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33  ได้จัดกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา) โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  พร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.ดอยหล่อ ,อบต.ดอยหล่อ และชาวบ้านร่วมกันลงพื้นที่ บริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน บ้านเหล่าเป้า หมู่ที่ 3  ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

หลังจาก ได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน และกัดเซาะผนังคลองส่งน้ำชลประทานได้รับความเสียหาย ความยาว 5 เมตร ทำให้มวลน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ร่วมกันคลื่อนย้ายสิ่งของขี้นสู่ที่สูง , นำกระสอบบรรจุทรายวางกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมที่พักอาศัย, ขุดลอกคูคลองเพื่อเร่งระบายน้ำ และร่วมกันสร้างผนังกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่ทางการเกษตร รวมถึงบ้านเรือนของประชาชน เป็นการเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมาก ปัจจุบันระดับน้ำในลำน้ำแม่ขานที่ไหลบ่าเข้าท่วม ได้เริ่มลดระดับลงแล้ว คาดการณ์ว่าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม ระดับจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ทั้งนี้ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33  ได้เตรียมความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัยและมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรองรับภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here