เชียงใหม่ ศอ.ปส.ชน เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

0

พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะประธานคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการปฎิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หรือ ศอ.ปส.ชน. เป็นประธานในการประชุมร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ กองกำลังผาเมือง หน่วยทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ตำรวจภูธรภาค 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการป้องกันและสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่  เชียงราย และพะเยา

ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน ศอ.ปส.ชน. มีการร่วมตรวจยึดและจับกุมยาเสพติดไป 451 ครั้ง ได้ผู้ต้องหา 496 ราย ตรวจยึดยาบ้า 91,263,986 เม็ด, ไอซ์ 3,582.98 กิโลกรัม, เฮโรอีน 28.77 กิโลกรัม. ฝิ่นดิบ 270.87 กิโลกรัม, เคตามีน 363.25 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต ทั้งการใช้สารเคมีควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม, การส่งออกสารเคมีผ่านด่านพรมแดน และการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกส์ ด้วยตรวจการขนส่งทางบกในช่วงเทศกาลสำคัญ, ตรวจสถานประกอบการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ตลอดจนเชิญผู้ประกอบธุรกิจสถานประกอบการขนส่งสินค้า

ร่วมหารือ ขอความร่วมมือ และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะในระยะหลังพบว่ามีการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางระบบโลจิสติกส์ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในรูปแบบพัสดุภัณฑ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อย ต้นทุนต่ำ รวดเร็ว และสามารถส่งถึงผู้รับได้โดยตรง จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมผลักดันให้เป็นนโยบายร่วมกันที่จะเข้มงวดกวดขันตรวจสอบการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางระบบโลจิสติก อีกทั้งการเฝ้าระวังสารเสพติดรูปแบบใหม่ในกลุ่มนักเที่ยวสถานบันเทิง ซึ่งเป็นกลุ่ม Club Drugs ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here