เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3ร่วมประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

4

พันเอก มนต์รัตน์ รัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่

ผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งเพื่อร่วมกันบูรณาการ และหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here