เชียงใหม่ รมว.ทส. Kick off หยุดไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน ปี 65

6

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจติดตาม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ของหน่วยงานในสังกัด ทส. (Kick off) ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน (ส่วนหน้า) ทส. จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญญาเนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะผู้บริหารกระทรวงฯ, พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเข้าร่วม โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯกล่าวรายงานผลการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเตรียมความพร้อมการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การดำเนินงานเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทำให้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคเหนือลดลงร้อยละ 8 และจำนวนจุดความร้อนลดลงถึงร้อยละ 52หน่วยงานในสังกัด ทส. ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, องค์การสวนพฤกษศาสตร์, สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1- 4, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคเหนือ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า สถานการณ์และรายงานการเตรียมความพร้อม โดยเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันให้มีการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟผาป่าตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาคพื้นดิน และอากาศยานไร้คนขับ และเสริมสมรรถนะด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่

ทั้งนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. มอบนโยบายและข้อสั่งการ การป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามที่ท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 โดยให้ยึดหลัก “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา” และขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดูแลจิตอาสาหรือเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานป้องกันหรือดับไฟป่า โดยไม่ควรให้มีการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บและกล่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) ทส.

นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยังได้เยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า พร้อมทั้งรับชมการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายของกำลังพล และร่วมพิธีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ของหน่วยงานในสังกัด ทส. (Kick off) รวมทั้งกล่าวให้โอวาทมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า พร้อมทั้งปล่อยแถวกำลังพล.

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here