เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU Car Free Day 2022 ขับเคลื่อนMJU Green University

7

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม  MJU Car Free Day  2022  ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัย และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day ลดการใช้รถยนต์บุคคล รถจักรยานยนต์ โดยเดินทางด้วยการใช้จักรยานหรือเดิน ลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจร

ซึ่งการใช้จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะเป็นพาหนะที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงใด ๆ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ปั่นจักรยานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สร้างมลพิษในการปล่อยควันพิษ ไม่มีปัญหามลภาวะทางเสียง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี กล่าวรายงาน  

โอกาสเดียวกันนี้ได้มีพิธีลงความร่วมมือการดำเนินโครงการจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท เอนี่วีล จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มตัวเลือกในการเดินทางระยะสั้นภายในเขตมหาวิทยาลัย การนำนวัตกรรม LoT มาใช้อย่างสร้างสรรค์รองรับ Smart City โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายชีทเรย์ เจีย  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน  บริษัท เอนี่วีล จำกัด  เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย  ทั้งนี้ มีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นอกจากนั้น ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปทำอาหาร “MJU Green & Clean Food” เมนูรักษ์โลก สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ในกับผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว

จากนั้นจึงปล่อยตัวขบวนจักรยาน เพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้กิจกรรม  นำโดย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้  เริ่มปั่นจากบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ไปตามเส้นทางโดยรอบมหาวิทยาลัยระยะทาง 2 กิโลเมตร  ผ่านเส้นทางออกกำลังกายแนวรั้วมหาวิทยาลัยผ่านหน้าศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แล้วปั่นมาสิ้นสุด ณ ลานด้านหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย.  

ภาพ-ข่าว นางสาวภัทร์ศิริ  ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here