เชียงใหม่ มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ร่วมกับรพ.พริ้นซ์ บริจาคทานมหากุศลครั้งที่ 3

7

ที่โครงการฮิมมา เพรสกิจ ลิฟวิ่ง คุณภีชญา กริ่มวงศ์รัตน์ และรพ.พริ้นซ์ โดยดร.สาธิต วิทยากร  จัดโครงการบริจาคทานมหากุศลครั้งที่ 3 มอบข้าวหอมมะลิ 100% 90 กิโล ยารักษาโรค 1,800 ชุด พร้อมเงินยังชีพสำหรับ 1,800 ครอบครัว ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. วันละ 3 รอบ

ซึ่งการมอบสิ่งของนี้ได้ประสานไปยังชุมชนต่างๆ ในจ.เชียงใหม่ ให้คัดสรรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเข้ามารับสิ่งของในการเยียวยาผู้​ที่ได้รับผลกระทบโควิด ระลอก 3 ในเบื้องต้น โดยประชาชนที่เดินทางมาเข้ารับการบริจาคต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองโดยมีมาตรการตรวจวัดไข้พร้อมลงทะเบียนตามจุดต่างๆ ตามมาตรการป้องกันโรควิด 19 อย่างเคร่งครัด.

ภาพ-ข่าว วัตร บ้านเมือง จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here