เชียงใหม่ มอบป้ายเปิดเมืองปลอดภัย COVID Free Setting สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว

3

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายเปิดเมืองปลอดภัยด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ให้แก่สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่แห่งที่ 3 และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งกรมอนามัย นำโดย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในสถานประกอบการ ประเภท ตลาด สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว และศาสนสถาน ตามกลยุทธ์ มาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมอนามัย โดยสถานประกอบการที่ดำเนินการผ่านมาตรการ COVID Free Setting จะได้รับการมอบป้ายเปิดเมืองปลอดภัยด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานประกอบการที่ดำเนินการผ่านมาตรการ COVID Free Setting เป็นสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคของกรมอนามัยอย่างเข้มงวด ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความปลอดภัย ลดความแออัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรค

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here