เชียงใหม่ มรภ.อุบลราชธานี ดูงานการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ม.แม่โจ้

3

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และกองแผนงาน ให้การต้อนรับ  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  นันทพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสนำทีมบุคลากรเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566-2570 และชมผลการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University)  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  

จากนั้น อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำคณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชกัญชาและกัญชง ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here