เชียงใหม่ ฟักทองแฟนซีขายดีรับตรุษจีน

1

เกษตรกรดอยหล่อ ปลูกฟักทองแฟนซี แห่งเดียวในประเทศ ส่งขายแทบไม่ทันทั้งตลาดในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ผู้บริโภคเชื่อเป็นสิ่งมงคลเปรียบเสมือนถุงเงินถุงทอง นิยมนำไปไหว้เจ้าช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งปริมาณผลผลิตปีนี้ 3 แสนลูกยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มากกว่า 5 แสนลูก หลังจากจีนเปิดประเทศ ช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองดอยหล่อ ต่างเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตและทำการคัดแยก ผลฟักทองเพื่อนำมาตกแต่ง ก่อนจะจัดส่งผลผลิตฟักทองแฟนซีจำนวนมากให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ โดยที่การผลิตฟักทองแฟนซีดังกล่าวนี้ กลุ่มผู้ปลูกฟักทองดอยหล่อ ถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตมาเกือบ 20 แล้ว ซึ่งกลุ่มฯ ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยปีนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 3 แสนลูก ส่งขายตลาดในประเทศ รวมทั้งส่งออกไปยัง ประเทศมาเลเซีย ลาว และกัมพูชา  ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่มากถึง 5 แสนลูก

ด้านนายศุภธนิศร์ ภูเวียงจันทร์ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองดอยหล่อ เปิดเผยว่า ฟักทองแฟนซีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เพราะเชื่อกันว่าเป็นสิ่งมงคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟักทองแฟนซีสีเหลืองและสีขาวที่มีรูปทรงคล้ายถุง เปรียบเสมือนถุงเงินถุงทอง และเป็นการฟูมฟักเงินทอง ทำให้ได้รับความนิยมนำไปไหว้เจ้าช่วงเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับปี นี้จีนเปิดประเทศให้ประชาชนออกมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนพอดี ทำให้บรรยากาศการค้าขายก่อนเทศกาลตรุษจีนเป็นไปด้วยความคึกคัก หลังจากที่เงียบเหงามานานช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ทั้งนี้ ถ้าราคาขายส่งปกติจะอยู่ที่ลูกละ 12-15 บาทตามขนาดและความสวย ขณะที่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาที่มีการตกแต่งให้เข้ากับช่วงเทศกาลเพื่อนำไปประดับหรือไหว้เจ้าสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นลูกละ 50-100 บาท โดยฟักทองแฟนซีนั้นสามารถนำไปใช้รับประทานและแปรรูปได้หลายอย่างทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน และยังสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือนด้วย

ขณะที่นางธัญญรัตน์  ปาระมี  เกษตรอำเภอดอยหล่อ กล่าวว่า สำหรับการฟักทองแฟนซีนั้น เป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงรบกวน เนื่องจากพืชตระกูลฟักมีภูมิต้านทานของโรคที่สูง ใช้เวลาปลูกระยะสั้นเพียง 55 วัน ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม จากนั้นสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ มีต้นทุนในการปลูกไม่สูงมากไร่ 5 – 8 พันบาท และจะมีรายได้จากการขายผลผลิตเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ 15,000 พันบาทต่อไร่ ซึ่งนับเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่น่าส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ส่วนผลผลิตโดยรวม ปีนี้ในพื้นที่ อ.ดอยหล่อปลูกฟักทองแฟนซีรวมทั้งหมด 80 ไร่ มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดรวม 3 แสนลูก

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here