เชียงใหม่ พิธี ระลึก 117 ปี นามพระราชทานTHE PRINCE ROYAL’S COLLEGE

0

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ โดย ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน ปีที่ 117 ณ โบสถ์ของโรงเรียน  เพื่อร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียน และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลารากอาคารบัทเลอร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรก  และพระราชทานนามโรงเรียนว่า The Prince Royal’s College พร้อมพระราชทานสีน้ำเงิน-ขาว เป็นสีประจำโรงเรียน .

เสร็จพิธีฯ พร้อมร่วมรับชมเอกสารประวัติศาสตร์ของชาวน้ำเงินขาว ลายพระหัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลารากอาคารบัทเลอร์  ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน และพระราชทานนามโรงเรียน ว่า  The Prince Royal’s College  และร่วมชมนิทรรศการ “ตามเสด็จกับลิลิตพายัพ” ณ พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน โดยมีสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  สมาคมผู้ปกครองและครู  ชมรมครูเก่า นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง  เข้าร่วมงาน และในปีนี้ มีนักเรียนเก่าเข้าร่วมในพิธีฯเป็นจำนวนมากถึง 84 รุ่นด้วยกัน

.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here