เชียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้านต่อยอดโคกหนองนาโมเดลสร้างแหล่งอาหารส่งให้ผู้ป่วยโควิด

6

ผู้ใหญ่บ้านแพะขวาง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง ต่อยอดโคกหนองนาโมเดล ทำโครงการความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์ สร้างแหล่งอาหารส่งให้ผู้ป่วยโควิด ที่ต้องกักตัวในหมู่บ้านประหยัดงบประมาณ นอกจากนี้ยังให้ลูกบ้านมาเก็บผักไปประกอบอาหารช่วงที่ผักราคาแพง ขณะเดียวนำผักที่เหลือจากการแจกให้ลูกบ้านนำมาใส่ตู้แช่ขาย ในราคาถูกโดยลูกค้าสามารถหยิบผักจากตู้แช่และจ่ายเงินเองในกระปุกที่วางไว้ที่เพิงขายผัก

สิบเอกไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง ขับรถไถ ปรับดินเพื่อเตรียมแปลงปลูกผักในพื้นที่หลังบ้านที่มีบ่อปลา แปลงปลูกผักที่สามารถเก็บไปบริโภค โดยก่อนเมื่อต้นปีผู้ใหญ่บ้านแพะขวาง มีโอกาสได้เข้าอบรมได้จัดอบรมโครงการโคกหนองนาโมเดล ที่ทางอำเภอหางดง จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างความมั่นคงทางอาหารขึ้นในชุมชน โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.หางดง สำนักงานเกษตร อ.หางดง และปศุสัตว์ อ.หางดง ให้ความรู้ หลังจากนั้นจึงได้ลงมือปรับพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษหลายชนิด เลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงปลา ซึ่งทำระบบบ่อน้ำวนเพื่อนำมารดผัก ส่วนมูลสัตว์ก็นำมาทำปุ๋ยหมักไว้ใช้

สิบเอกไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านแพะขวาง เปิดเผยว่า หลังจากนั้นได้อบรมโครงการโคกหนองนาโมเดล จึงเริ่มปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งตอนนั้นมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จึงคิดไว้ว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชน พอถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมพบว่าชาวบ้านในหมู่บ้านได้ติดเชื้อไวรัสโควิด 7 คนและ 25 คนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งหมดต้องกักตัว 14 วันจึงหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้านในการให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับผักและปลาที่เลี้ยงไว้ในโคกหนองนาเริ่มโตแล้ว จึงได้ข้อสรุปว่าให้นำพืชผัก และสัตว์ที่เลี้ยงไว้ ไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านทั้ง 11 ครัวเรือนตลอดระยะเวลาของการกักตัวจนผ่านพ้นไปได้ช่วงวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาโดยไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐเลย หากคิดงบประมาณในการซื้อข้าวกล่องแจกผู้ที่กักตัวทั้งหมด 14 วันจะตกเป็นเงิน 42,000 ซึ่งโครงการโคกหนองนา โมเดลนับว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก   สำหรับการปลูกผักตนจะปลูกหมุนเวียนไปตลอดไม่ซ้ำกันเช่น ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ผักกาดกวางตุ้ง ผักชี ต้นหอม เป็นต้น ซึ่งการเตรียมดินครั้งนี้ตนได้ปลูกผักเป็นรอบที่ 2 แล้วตั้งแต่เริ่มทำโครงการฯ

ผู้ใหญ่บ้านแพะขวาง กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด ผ่านไปตนจึงต่อยอดโครงการโคกหนองนาโมเดล จัดทำโครงการความมั่นคงทางอาหารในชุมชน โดยเปิดให้ชาวบ้านมาเก็บผักไปบริโภคในครัวเรือนฟรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ผักมีราคาสูงหลังจากมีการปิดตลาดค้าส่ง และตลาดหลายแห่ง เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งได้นำชาวบ้านบางส่วนที่มีเวลาว่างมาช่วยออกแรงในการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ ส่วนผักที่เหลือจากการแจกจ่ายตนก็ได้นำมาจำหน่ายราคาถูกโดยใส่ไว้ในตู้แช่เย็นขายวางไว้ในหมู่บ้านลูกค้าสามารถหยิบเองและจ่ายเงินเองในกระปุกเงินที่วางไว้ ในเพิงขายผัก ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ ให้คนในชุมชนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here