เชียงใหม่ ผบช.ภ.5 เป็นผู้นำหน่วยต้นแบบในการดำเนินการตามโครงการ”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

5

พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธาน ดำเนินการตามโครงการ”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ที่บ้านส่วนพักส่วนตัว ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนภูรวี ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยปลูกข้าวและพืชผักสวนครัว ทั้งนี้ได้นำบุคคลในครอบครัว และผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เวลาว่างในวันหยุดราชการเตรียมดิน ไถนา ดำนา เพื่อปลูกข้าว ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ในวันนี้ จึงได้นำบุคคลในครอบครัวและผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมปลูกต้นข้าว และพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด โดยในทุกๆปีจะนำผลผลิตที่ได้แจกจ่ายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปประกอบอาหารรับประทานในครอบครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพื่อเป็นต้นแบบในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานเอง และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว

ภาพ-ข่าว วัตร บ้านเมือง จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here