เชียงใหม่ ผบช.ภ.5 ปล่อยแถวประชาสัมพันธ์ กำชับการปฏิบัติของสถานประกอบการร้านอาหาร ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

7

ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวประชาสัมพันธ์ กำชับการปฏิบัติของสถานประกอบการร้านอาหาร ตามมาตรการ “D-M-H-T-T-A” โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข, พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5, พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รองผบ.มทบ.33, นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, กอ.รมน., หัวหน้าส่วนราชการ, สาธารณ​สุข จ.เชียงใหม่, ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้ จำนวน 358 นาย

วัตถุประสงค์​ ตามมาตรการ “D-M-H-T-T-A” เพื่อยกระดับมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว  จึงอนุมัติให้จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ ให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ทำให้สถานประกอบการร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากดังนั้น เพื่อให้การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่าปลอดภัยจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย ต้องประชาสัมพันธ์ และเน้นย้ำผู้ประกอบการร้านอาหารให้ปฏิบัติตามกฎ “COVD Free Setting” อย่างเคร่งครัด

ทางด้านพล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้ โดยผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิต 19 อันได้แก่ มาตรการ “D-M-H-T-T-A” และยกระดับมาตรการปลอดภัยยสำหรับองค์กร (COVD Free Setting) ครบทุกด้านตามที่กำหนด

สำหรับมาตรการ “D-M-H-T-T-A” เป็นมาตรการความปออดภัยทางสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ประกอบด้วย D : Distancng เว้นระยะะหว่างบุคคล หลีกเสี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น, M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอด​เวลา, H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ, T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย, T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิต 19 และ A : Appi cation ติดตั้งและใช้แอปพิเคชั่น “ไทยชนะ” และ ” หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

ในการนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร​ภาค​ 5​ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าที่ให้บริการซึ่งต้องเป็นร้านที่ผ่านการประเมินในระบบ COVD Free Setting และมีการปฏิบัติตามแนวทางกำหนดอาทิ ด้านแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวคล้อม (COVID Free Ervirorment) มีการจัดอุปกรณ์การบริโภคและอุปกรณ์เกี่ยวข้องเฉพาะบุคคล, ไม่จำหน่าย ในรูปแบบภาชนะที่มีโอกาสสัมผัสหรือใช้ร่วมกัน, ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การให้ชิม การเชียร์​แขก/เชียร์ลูกค้า การเร่ขายสินค้า​และ กิจกรรมที่มีสลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ได้แก่ การนั่งดริ๊ง การเร่ร้องเพลงตามโต๊ะ, ไม่มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์​ที่มีการรวมกลุ่มเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และจำกัดระยะเวลาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งตำรวจภูธร​จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวประชาสัมพันธ์ และกำชับการปฏิบัติของสถานประกอบการ รวมถึง​ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์​ ตามที่กรมอนามัยและกรมควบคุโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here