เชียงใหม่ ปล่อยชุดปฏิบัติการพิเศษ ออกลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในรอยต่อ 5 อำเภอ

5

กองบัญชาการ ควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ร่วมปล่อยชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จากการสนธิกำลังของที่ทำการปกครองอำเภอ 5 แห่ง ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 240 คน 24 ชุดปฏิบัติการ  ภายหลังเริ่มพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 5 อำเภอดังกล่าว ระหว่างห้วงวันที่ 25 – 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ อุทยาน ปกครอง และจิตอาสา ออกลาดตระเวนในพื้นที่เฝ้าระวัง โดยจัดชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าใน 5 อำเภอ เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า พร้อมทั้งให้อำเภอตรวจเช็คจุดความร้อนในพื้นที่ว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว หรือลุกลามเป็นวงกว้างหรือไม่ หากเกินขีดกำลังความสามารถให้ร้องขอสนับสนุนอากาศยาน KA-32 หรือเครื่องจักรกลจากศูนย์บัญชาการ ฯ จังหวัด และให้ใช้กลไก ของชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และราษฎรจิตอาสา ในการช่วยประชาสัมพันธ์การป้องกันและลาดตระเวน

ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ พบว่า มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างมาก ด้วยการจัดกำลังพลเฝ้าป่า ลาดตระเวนป่า เพื่อป้องปรามให้คนเข้าไปในพื้นที่ป่าให้น้อยที่สุด และเมื่อพบเห็นกลุ่มควันไฟก็สามารถเข้าไปดับได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ได้มีการทำประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าป่ากว่า 1,000 ชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัย และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ศูนย์บัญชาการฯ ทั้ง 5 อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ด้านผู้แทนนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าครั้งนี้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here