เชียงใหม่ ประธานสหพันธ์ปลัดยื่นหนังสือนายกตรวจสอบปลัดมหาดไทย

2

นายบุญญฤทธิ์  นิปวณิชย์  ประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย(ส.ปอ.ท.) เดินทางไปที่ ที่ทำการไปรษณีย์ อ.สันสันทรายเพื่อส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมปลัดกระทรวงมหาดไทย จากกรณีที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ กับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีการพูดจาดูหมิ่นผู้ใต้บังคับบัญชารายหนึ่งทั้งและใช้คำพูดว่าโง่ ส่วนอีกคลิบหนึ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้พูด กับผู้บริหาร จ.ภูเก็ตผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์  ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ กล่าวฝากผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ต ว่าให้ภูเก็ตถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพ Specialized Expo โดยจะทำหนังสือแจ้งนานาชาติด้วยตนเอง

ด้านประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่ากรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พูดจาดูหมิ่นผู้ใต้บังคับบัญชา นั้นทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาว่า เป็นกรณีเข้าข่ายการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น จึงได้ทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรี ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง ความเชื่อถือเกี่ยวกับระบบคุณธรรม และกระทรวงมหาดไทยอย่างรุนแรง   ซึ่งไม่ควรที่จะมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด กล่าวถ้อยคำในลักษณะดังกล่าวต่อผู้ที่ปฏิบัติราชการ ประชาชน อีกตลอดไป และหากมีข้าราชการผู้ใด ได้กระทำดังกล่าวควรต้องถูกพิจารณาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นแบบต่อไป

อย่างไรก็ตามตนเห็นว่าจากกรณีดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาได้ละเมิดกฎหมายจริงจึงเห็นว่าควรให้มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน ซึ่งโดยหลักแล้วข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติตัวให้สุภาพ ทั้งนี้ ทางสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย(ส.ปอ.ท.) จะได้มีการติดตามตรวจสอบต่อไปว่าการลงโทษใดๆ หรือไม่อย่างไร เพราะข้าราชการระดับสูงควรจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการทั่วไปและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยที่ได้เคยมีการสั่งการไปยังทุกอำเภอ และตำบลให้เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเห็นว่านายกรัฐมนตรีควรจะต้องมีการพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการต่อไปด้วย เพราะการพูดดังกล่าวเป็นการพูดในการประชุมส่วนราชการจึงเป็นเหมือนการสั่งการที่ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการไปแล้ว แม้ว่าจะมีการขอโทษแล้วแต่ก็เป็นคนละส่วนกัน

ส่วนกรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่า จะทำหนังสือถึงนานาชาติ ถอนตัวออกจากการสมัครเป็นเจ้าภาพงาน Specialised Expo 2028 ณ จังหวัดภูเก็ต  กรณีดังกล่าว เป็นความขัดแย้งกับ มติการประชุมของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง และยังไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นในนามรัฐบาลไทย ต่อประเทศสมาชิก 170 ประเทศ รวมถึงรัฐบาล ยังได้ขอชวนประชาชนชาวภูเก็ตและคนไทยทั่วประเทศ ร่วมส่งแรงใจสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2028 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งภายหลังการเนื้อหาคลิป ได้มีประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และหลายพื้นที่ ร้องให้ตรวจสอบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here