เชียงใหม่ ประกันสังคมห่วงใย แจกผ้าห่ม ผู้ประกันตน รพ.ลานนา เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 32ปี.

0

นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี ให้แก่ นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 32  ปี พร้อมทั้งได้เข้ามามอบผ้าห่มของขวัญเยี่ยมไข้  ให้แก่ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ที่เข้ารักษาตัวทั้งในโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยประกันสังคมต่อไป .

พร้อมกันนี้ คณะผู้เข้าเยี่ยม จากสำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ ยังได้เดินเยี่ยมชมจุดบริการผู้ป่วยประกันสังคม  รวมทั้งห้องพักเดี่ยวพิเศษ และห้องพักรวม ที่โรงพยาบาลลานนา 3 อีกด้วย ซึ่งโรงพยาบาลลานนา 3 เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อม เปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ประกันตน โรงพยาบาลลานนาทุกท่าน มีสถานที่กว้างขวางสะดวกสบาย  เปิดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยประกันสังคมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 24.00 น. ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้มีสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 จะสามารถใช้สิทธิได้เหมือนๆกัน .

 สิทธิประกันสังคมนี้นอกจากเรื่องของการรักษาพยาบาล จากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิทางการพยาบาลอื่นๆ เช่น การคลอดบุตร สิทธิทางทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงสิทธิการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกลุ่มผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 50 ปี ขึ้นไป ตามเงื่อนไขตามที่ประกันสังคมกำหนดไว้ ได้ที่โรงพยาบาลลานนา 3 นี้อีกด้วย .

ภาพ-ข่าว นิวัตร-ภัทร์ศิริ ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here