เชียงใหม่ ประกันสังคมห่วงใย แจกผ้าห่ม ผู้ประกันตน รพ.ลานนา

2

ที่โรงพยาบาลลานนา  จ.เชียงใหม่/ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 พร้อมทั้งทีมหัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน ประกันสังคม  ให้การต้อนรับ นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามามอบของเยี่ยมไข้ ให้แก่ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลานนา เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในครั้งนี้ มีทั้งผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ตามมาตรา 33 และสิทธิประกันสังคม มาตรา 39 ซึ่งโครงการประกันสังคมห่วงใยนี้ มีการมอบของขวัญเยี่ยมไข้ให้กับผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลานนา .

พร้อมกันนี้ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ได้รายงานข้อมูลแก่ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ว่าโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 เป็นโรงพยาบาลเอกชน คู่สัญญาในโครงการประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตน ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เลือกเป็นสถานพยาบาลหลักมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ มีผู้ประกันตน ไว้วางใจเลือกเป็นสถานพยาบาลหลัก รวมกัน 2 โรงพยาบาล จำนวนถึง 260,000 คนแล้วในขณะนี้  เราจึงได้เพิ่มศักยภาพทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ประจำให้มากขึ้น ย้ายการให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด จากโรงพยาบาลลานนาเดิม ไปยังโรงพยาบาลลานนา 3 ซึ่งมีสถานที่กว้างขวางสะดวกสบายกว่า  เปิดให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมทุกวัน ตั้แต่เวลา 8.00 น. ถึง 24.00 น.  .

โดยผู้มีสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3  จะสามารถใช้สิทธิได้เหมือนๆกัน นอกจากเรื่องของการรักษาพยาบาล จากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิทางการพยาบาลอื่นๆ เช่น การคลอดบุตร สิทธิทางทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงสิทธิการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกลุ่มผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 50 ปี ขึ้นไป ตามเงื่อนไขตามที่ประกันสังคมกำหนดไว้  ได้ที่โรงพยาบาลลานนา 3 นี้อีกด้วย .

ภาพ-ข่าว นิวัตร เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here