เชียงใหม่ ปกครอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจดอยสะเก็ดบูรณาการจัดระเบียบสังคม

0

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอยนำโดย นางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร่วมนำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอยจำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยร่วมลงพื้นที่ ลาดตระเวน ดูแลรักษาความปลอดภัยจำนวน 13 หมู่บ้านภายในพื้นที่ตำบลเชิงดอยและร่วมลงตรวจตรา ร้าน สุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ในตำบล เชิงดอย ภายใต้การอำนวยการของ นางวิมลรัตน์ หลอดเข็ม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นางสาวรัตรติ พัฒนเมธาวี ปลัดอำเภออำนวยความเป็นธรรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอดอยสะเก็ด ที่ 9 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง

ลงพื้นที่ตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์ สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร ตลอดจนการตั้งจุดตรวจ-จุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการลักลอบค้ามนุษย์, การพนัน และยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จำนวนทั้งสิ้น 8 แห่ง

ผลการปฏิบัติหน้าที่ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด  ทั้งนี้ ชุดจัดระเบียบสังคมได้แนะนำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงเน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 และ คำสั่ง คสช.ที่ 46/2559 รวมถึงการสอดส่องดูแลมิให้มีการยินยอมให้มีการค้ามนุษย์, เล่นการพนัน, ยาเสพติด และการพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ภายในร้านของตน โดยให้ทุกร้านถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เขียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here