เชียงใหม่ บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในชุมชน

2

พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  มอบหมายให้ พลตรี จรัส ปัญญาดี รองแม่ทัพน้อยที่3/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ” ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ดยมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย,นางทิพากร ชีวสกุลยง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, พันตำรวจตรี ประทีป วงค์แพทย์ สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่อาย, นาย บุญช่วย ขันคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงและ นาย ทวีศักดิ์ ทุจิ ครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านหลวง  ซึ่งในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เรี่อง พิษภัยของยาเสพติด,ทำความเข้าใจในกระบวนการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดและ  พรบ.ยาเสพติด พ.ศ.2564 โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ,สาธารณสุขอำเภอแม่อาย และสถานีตำรวจภูธรแม่อาย นอกจากนั้น  ในกิจกรรม มีส่วนราชการในพื้นที่ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการนำอาหารปรุงสุกจากรถครัวสนาม กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 แจกจ่ายในงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เขียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here