เชียงใหม่ ตัวแทนคนไร้บ้านอยากร่วมคิดจี้นายกฯ-กระทรวงพม.-คมนาคมทบทวนสร้างแฟลต​ให้อยู่

2

ที่ศาลากลาง​จังหวัด​เชียงใหม่​ตัวแทนประชาชนเครือข่ายผู้แทนคนไร้บ้าน 25 คน นำโดยนายเดชา จึงอุดมชัย นางสุกัญญา พินิจวัฒนกุล​ ได้เดินทางเพื่อขอยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม​ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการขอคัดค้านแนวคิดของการใช้พื้นที่ของรถไฟแห่งประเทศไทย ที่จะสร้างแฟลตที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยโดยไม่ได้สอบถามความเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย​ ตามแนวทางเครือข่าย​สลัม​ 4​ ภาคร่วมกับ​ 38​ องค์กร​ภาคประชาชน​ได้ยื่นต่อรัฐบาลที่ผ่านมา​

ในการนี้ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือ โดยชี้แจงว่าจะนำเรื่องเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำข้อเรียกร้องดังกล่าวประกอบการพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตามข้อเรียกร้องย้ำว่า คนจนเมืองไม่ต้องการอยู่อาศัยในลักษณะของสลัม และในรอบหลายปีที่ผ่านมาในหลายรัฐบาลคนจนเมืองนับหมื่นครัวเรือนก็ได้ริเริ่มทำโครงการที่อยู่อาศัยแบบบ้านมั่นคง โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชนและปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัยไม่ให้มีลักษณะของการเป็นสลัม

สำหรับการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยเครือข่ายสลัม 4 ภาค ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาเครือข่ายสลัม 4 ภาคได้มีแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันกับการรถไฟแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม ในการสร้างความมั่นคงในที่ดินโดยการเช่าที่การรถไฟฯแล้วพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายโครงการบ้านมั่นคง ขณะนี้มีชุมชนหลายแห่งได้สิทธิ์การเช่าตามมติคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 13 ก.ย. 2543 แล้วปรับปรุงชุมชนสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ไม่มีสภาพเป็นสลัมอย่างที่นายกรัฐมนตรีกล่าวอ้าง

เครือข่ายสลัม 4 ภาค ใคร่ขอให้นายกรัฐมนตรีได้ทบทวนแนวความคิดในการแก้ปัญหาชุมชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางรถไฟ โดยเครือข่ายสลัม 4 ภาค ขอยืนยันให้สานต่อในนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในลักษณะบ้านมั่นคง ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในการปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณที่ดินเดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยการเช่าที่ดินระยะยาวจากรัฐหรือเหมาะสมการสร้างแฟลต​เป็นการย้ายปัญหา​ไม่ใช่แก้ไขปัญหา.

ภาพ-ข่าว วัตร บ้านเมือง จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here