เชียงใหม่ “ซี.เค.ไบโอ” เอ็มโอยูหน่วยงานท้องถิ่น เกาหลี อบรมภาษาส่งแรงงานไทยไปทำงานเกษตร ที่เมืองทีโบ ชุดแรก 500 คน

4

ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายคณิตศร  หอมเย็น  ประธานกรรมการบริษัท ซี.เค.ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด เป็นประธานเปิดอบรมภาษาเกาหลี สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางไป ทำงานด้านเกษตรกรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี ตามบันทึกข้อตกลง หรือ เอ็มโอยู ตามโครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาการเกษตรตามฤดูกาล  ระหว่าง  บริษัท ซี.เค.ไบโอ อินโนเวทิฟ จำกัด กับ หน่วยงานท้องถิ่น ของรัฐบาลเกาหลี

โดยมี ดร.ภาวนา  เพ็ชรพราย  ประธานหลักสูตรวิชาภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรม มีMr. Kong Hyun Soo (คง ฮอม ซู)  รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ เป็นตัวแทนรัฐบาลท้องถิ่นเกาหลี ร่วมชี้แจงและสังเกตการณ์ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมกว่า 100 คน โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง

นายคณิตศร  กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐบาลเกาหลี ให้คัดเลือกแรงงานไทย จำนวน 1,500 คน เพื่อไปทำงานที่เกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมอาชีพ และให้คำปรึกษาการไปทำงานที่เกาหลีเท่านั้น ไม่ใช่บริษัทจัดหางาน หรือส่งแรงงานไปต่างประเทศอย่างใด

“เบื้องต้นได้ดำเนินการฝึกอบรม รวม 5 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวมเป็น 500 คน เพื่อส่งไปทำงานด้านเกษตรกรรม เพื่อผลิตพืชผักผลไม้ ที่เมืองทีโบ เป็นชุดแรกก่อน โดยมีสัญญาจ้างระยะแรก 5 เดือน ก่อนกลับประเทศ เพื่อต่อวีซ่าทำงานอีก 13 เดือน โดยได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ47,000 บาท/เดือน พร้อมสวัสดิการ และโบนัส จึงเป็นโอกาสแรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลี ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงแรงงาน”

ปัจจุบันเกาหลี ได้สั่งห้ามแรงงานจากจีนและเวียดนาม  เข้าไปทำงานดังกล่าว แต่ให้แรงงานไทยไปทำงานได้ เนื่องจากเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ และทักษะการเกษตร  สามารถพัฒนาต่อยอดผลสผลิตของเกาหลีได้ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก เนื่องจากเกาหลีขาดแคลนแรงงานด้านเกษตร อาทิ ผลิตข้าว พืชผักผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง จำนวนมาก

ด้านนายคง ฮอม ซู กล่าวว่า ขี้นตอนไปทำงานที่เกาหลีมีกว่า 10ขั้นตอน ผู้ผ่านการอบรมต้องใช้เวลาทำวีซ่า 20-30 วัน โดยออกวีซ่าครั้งละ 50 คน ซึ่งรัฐบาลเกาหลีได้ยกเว้นค่าประกันแรงงานรายละ 70,000 บาท และค่าประกันชีวิตแล้ว แต่มีเงื่อนไขให้ทำงานครบตามวีซ่า เนื่องจากเป็นโครงการแลกเปลี่ยนฯ ถ้าหนีไปเป็นผีน้อย หรือแรงงานเถื่อน อาจถูกดำเนินคดีและเสียค่าปรับที่สำคัญไม่สามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้อีก“ขอย้ำผู้ที่ร่วมโครงการดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของเกาหลี อย่าหลบหนีเป็นอันขาด อาจส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยในรุ่นต่อไป เพราะโครงการได้รับความเสียหายแล้วส่วนคู่สามีภรรยา สามารถทำงานที่เดียวกันได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า ถ้าไม่แจ้งเปลี่ยนที่ทำงานยาก ซึ่งโครงการดังกล่าว ถือเป็นโอกาสดีที่คนภาคเหนือ อาจได้ทำงานในเกาหลี ระยะยาว 20-30 ปีด้วย

 ภาพ-ข่าว  นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ /เขียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here