เชียงใหม่ ชาวพุทธทั้งคนไทยต่างประเทศแห่ทำบุญจุดเทียนเสริมสิริมงคล ผ่านออนไลน์ วัดปางมะกง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว

6

เพียงปีละครั้ง ในเดือน 9 ของล้านนา นำรายได้ต่อโล่งศพเอง ร่วมกับพระลูกวัด ลูกศิษย์มาร่วมเพื่อแจกฟรีให้กับสมาคม ชมรม วัดต่างๆ หรือชาวบ้านมาขอเป็นการทำบุญต่อบุญอีกทอด หนึ่ง ใครอยากได้แบบไหนตุ๊ต่อโลงศพให้หมดจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ตาม อีกหนึ่งการทำบุญตามประเพณีพิธีกรรม  การยกขันตั้งหรือขันครูตามแบบโบราณชาวล้านนา ที่จะประกอบพิธีในเดือน 9 ของล้านนา คือเดือนมิถุนายน ของทุกปี  พระครูเกษมจริยานุกูล เขมจารี เจ้าคณะตำบลปิงโค้ง และเจ้าอาวาสวัดปางมะกง บ้านปางมะกง ตำบลปิงโค้ง ตำบลอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีการยกขันตั้งหรือขันครู เพื่อขอมอบตัวเป็นลูกศิษย์ มีบรรดาลุกศิษย์ชาวพุทธจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮองกง และชาวไทย ได้ร่วมทำบุญจุดเทียนมหาชัยมงคลเสริมดวง เสริมเสน่ห์เมตตามหานิยม ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู การช่วยเหลือความเมตาจากผู้ใหญ่  ติดต่อเจรจาประสบผลสำเร็จดวงชะตาราศี สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา สะเดาะเคราะห์ ขอโหสิกรรม แก้ดวงเสีย เสริมดวงดี หนุนชะตาพาผ่านพ้นเคราะห์ ซึ่งเทียนได้ทำขึ้นเองตามที่เล่าเรียนมา ราคาเล่มละ 299 บาท

รายได้ทั้งหมด อาตมานำมาต่อโลงศพเองแจกฟรี ไม่ว่าจะเป็นสมาคม ชมรม ผู้ยากไร้ ตามวัดต่างๆ ร้องขอมาอาตมาต่อส่งมอบให้ ใครต้องการโลงศพแบบไหน ไม่ว่าจะศาสนาใดก็พร้อมต่อมอบให้ ส่วนใครจะมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญต่อบุญเพื่อทาน จากโควิด-19 ทำให้การเข้าวัดทำบุญน้อยยิ่งทางวัดอยู่ไกล อยู่ป่าอยู่ดอย ใช้การทำบุญผ่านออนไลน์ จุดเทียนเขียนชื่อ ให้ทุกทานติดตามชมรวมสวดมนต์ในห้วงประกอบพิธีผ่านออนไลน์ ไม่วาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ทำบุญต่อบุญสร้างบุญร่วมกันได้

พิธีการยกขันตั้งหรือขันครู  จะมีเครื่องบูชาครูบรรจุอยู่ในพานเป็นเครื่องประกอบพิธีไหว้ครูหรือบูชาครูของคนโบราณล้านนา (ทางเหนือ) เพื่อเป็นการจรรโลงและสืบทอดขนมธรรมเนียมประเพณีคนในสมัยโบราณโดยเฉพาะคนล้านนาในอดีตจะมีการเรียนวิชาคาถาอาคมเกือบทุกคนโดยเฉพาะผู้ชาย แต่ก็ใช่ว่าผู้หญิงจะเรียนคาถาอาคมไม่ได้ ความเชื่อของชาวเหนือหรือชาวล้านนาเกี่ยวกับเรื่องขันตั้งหรือขันครูนั้นจะมีอยู่ในงานฝีมือและงานช่างทั้งหลายเป็นต้นว่า ช่างปี่ (นักดนตรีพื้นบ้านที่เป่าปี่ในการขับซอ) ช่างซอ (ผู้ขับร้องเพลงพื้นบ้านล้านนา) ช่างแต้ม (ช่างวาดเขียน) ช่างต้อง(ช่างแกะสลัก) ช่างฟ้อน ช่างไม้  ช่างก่อสร้าง(สล่าแป๋งบ้าน) นักมวย นักดนตรี ฯลฯ กล่าวคือ วิชาชีพหรือวิชาฝีมือเหล่านี้ต้องมีครูเป็นผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้ วิชาชีพบางอย่างแม้ว่าไม่ได้มีครูสอนหรือถ่ายทอดให้โดยตรง แต่เมื่อจะประกอบวิชาชีพนั้นๆก็จะต้องขวนขวายหาครูหรือมีครูเข้าไว้ก่อน ดังคำกล่าวที่ว่า “ศิษย์มีครู” และก่อนที่จะลงมือประกอบอาชีพหรือกิจกรรมนั้นๆ ก็ควรที่จะต้องระลึกนึกถึงพระคุณของครูและอาราธนาอัญเชิญเอาครูบาอาจารย์มาช่วยคุ้มครองปกปักษ์รักษาให้ปลอดภัยในการทำกิจการงานนั้นๆไม่มีอุปสรรค์ หรือประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

พระครูเกษมจริยานุกูล เขมจารี เจ้าอาวาสวัดปางมะกง ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมสมทบทุน โครงการจัดทำโลงศพ เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ วัด ชุมชน มูลนิธิ  ซึ่งเป็นโครงการที่ทางวัดและชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นมาเอง ซึ่งล่าสุดมีหลายหน่วยงานขอรับบริจาคมาอีกกว่า 60 โลง ทำให้งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ท่านที่ต้องร่วมทำบุญจัดทำโลงศพกับทางวัด 

สามารถร่วมบุญได้ที่ เลขบัญชี 020388898643 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี วัดปางมะกง(เพื่อบริจาคโลงศพ) หรือโทร 091-634-9473

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here